Asan Medical Center

Asan Medical Center

Seoul, Korea (2013)

Để cập nhật thành tựu y học mới nhất, kỹ thuật tiên tiến nhất vào thực tiễn phục vụ nhu cầu thẩm mỹ ngày càng cao của khách hàng, Dr Hồng Ngọc đã dành 1 năm làm việc tại kinh đô thẩm mỹ, Hàn Quốc tại khoa Tạo hình Thẩm mỹ BV Asan Medical Center.